SDH Bílkov
Sbor dobrovolných hasičů v Bílkově čítá k 1.1.2010 34 členů z nichž 9 mužů tvoří zásahovou jednotku JPO IV (jednotku pož.ochrany pátého stupně). Jsou to proškolení dobrovolníci, kteří jsou schopni kvalifikovaně zasahovat při událostech vyžadujících zásah profesionální jednotky hasičů (při ohrožení zdraví i majetku).

Hasiči v Bílkově mají již dlouholetou tradici a kromě samotné požární činnosti se věnují údržbě veřejných prostranství a ve velké míře také rozvoji kultury v obci. Přehled nejvýznamnějších kulturních akcí z posledních let si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 

Hasičská kapela v Bílkově založena v roce 1926.

Stojící zleva:

 Novák Vladislav Bílkov 24 dělník Kopečný Stanislav Bílkov 21 truhlář

Doležal Konrád Chotěbudice kovář Holomý Cyril Dolní Němčice zemědělec

Novák Petr (kapelník) Bílkov 24 tesař Kopečný Hubert Bílkov 21 úředník

Štěbeták František Dačice holič Dolák Jan Budíškovice zemědělec

Koukal Ladislav Dačice úředník Riedling Josef Nové Dvory zemědělec

Havlík Antonín Bílkov 37 zemědělec Křížek Antonín Bílkov 49 zemědělec

Jeřábek Josef Vesce zemědělec Zika Jan Dačice dělník

Štěbeták Karel Dačice dělník

Zamazal František Bílkov 55 truhlář

 Tatra 70

 Tento skvost zakoupili bílkovští hasiči v roce 1937

Oprava střechy požární zbrojnice v roce 2007

 Oprava požární zbrojnice v roce 1985