Bílkov se nachází cca 3 km severovýchodně od Dačic v nadmořské výšce 478 m. Obec má 378 obyvatel (k 31. 12. 2023). Říká se, že se tu kdysi dolovalo stříbro čili bílý kov a odtud prý dostala obec jméno Bílkov. V okolí se však žádné doly nenachází a nic nenasvědčuje tomu, že tu někdy byly. Pravděpodobnější - avšak nepodložená - verze hovoří o místním statku, který patřil nějakému Bílkovi. Ve staročeštině mu pak říkali "Bílkov statek", zkráceně potom Bílkov. První písemná zmínka o Bílkově pochází z r. 1253. Na staré listině se uvádí tehdejší majitel panství Smil de Belkow. Hrad, který zde Smil postavil, byl pobořen v polovině 15. století a nebyl již nikdy opraven. V současné době můžeme nalézt pouze nepatrné zbytky zdiva tohoto centrálního sídla rodu Ranožírovců.

Nejvýznamnější dominantou obce je bezesporu kostel sv. Jana Křtitele s přiléhajícím hřbitovem obehnaném ohradní zdí s mohutnými kamennými opěrnými pilíři. Nejstarší částí kostela je sakristie, která pochází z poloviny 13. století a která byla původně kaplí s rodovou hrobkou pánů z Bílkova. Dřevěná věž kostela byla teprve roku 1803 nahrazena 37 metrů vysokou věží kamennou. Každý den v 7 a v 19 hodin zní zvonění jediného a nejstaršího zvonu zvaného Jan, který zbyl ze třech původních. Podle pověsti byl vyryt býkem ze země v místech bývalého hradu Krumvald. Proto je také někdy nazýván "Bejkovec". Dva menší zvony sv. Prokop a Dušička byly za 1.sv. války (1916) odebrány a roztaveny k válečným účelům. V roce 1978 zahájila svou činnost školka nově postavená v akci Z. V současné době ji navštěvuje 18 dětí z Bílkova i okolí. Škola v obci fungovala již od r. 1730. Chodili do ní žáci i z okolních blízkých obcí, jako např. Hříšice a Malého Pěčína. Ve školním roce 1921 měla téměř 90 žáků. Jejich počet však klesal a r. 1978 byla z důvodu nedostatku žáků zavřena. V obci působilo několik spolků. Např. Sdružení venkovské omladiny, které se zabývalo především divadelní činností, vzniklo v roce 1908. Roku 1923 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který v obci funguje dodnes a stará se také o pořádání různých společenských akcí.