SDH Bílkov

 
Sbor dobrovolných hasičů v Bílkově čítá k 1.1.2010 34 členů z nichž 9 mužů tvoří zásahovou jednotku JPO IV (jednotku pož.ochrany pátého stupně). Jsou to proškolení dobrovolníci, kteří jsou schopni kvalifikovaně zasahovat při událostech vyžadujících zásah profesionální jednotky hasičů (při ohrožení zdraví i majetku).
 
Hasiči v Bílkově mají již dlouholetou tradici a kromě samotné požární činnosti se věnují údržbě veřejných prostranství a ve velké míře také rozvoji kultury v obci. Přehled nejvýznamnějších kulturních akcí z posledních let si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 
Hasičská kapela v Bílkově založena v roce 1926
 
 
Stojící zleva:
 
Novák Vladislav        Bílkov 24         dělník                 Kopečný Stanislav     Bílkov 21             truhlář
Doležal Konrád         Chotěbudice     zemědělec             Holomý Cyril             Dolní Němčice       zemědělec
Novák Petr (kapelník)  Bílkov 24         tesař                  Kopečný Hubert        Bílkov 21              úředník
Štěbeták František    Dačice            holič                   Dolák Jan                 Budíškovice          zemědělec
Koukal Ladislav         Dačice            úředník                Riedling Josef            Nové Dvory          zemědělec
Havlík Antonín          Bílkov 37        zemědělec             Křížek Antonín           Bílkov 49             zemědělec
Jeřábek Josef           Vesce            zemědělec             ???
Štěbeták Karel          Dačice           dělník
Zamazal František     Bílkov 55        truhlář

 
 Tatra 70
 
Tento skvost zakoupili bílkovští hasiči v roce 1937
 

Oprava střechy požární zbrojnice v roce 2007
 
 
Oprava požární zbrojnice v roce 1985