SDH Bílkov

 
Sbor dobrovolných hasičů v Bílkově čítá k 1.1.2010 34 členů z nichž 9 mužů tvoří zásahovou jednotku JPO IV (jednotku pož.ochrany pátého stupně). Jsou to proškolení dobrovolníci, kteří jsou schopni kvalifikovaně zasahovat při událostech vyžadujících zásah profesionální jednotky hasičů (při ohrožení zdraví i majetku).
 
Hasiči v Bílkově mají již dlouholetou tradici a kromě samotné požární činnosti se věnují údržbě veřejných prostranství a ve velké míře také rozvoji kultury v obci. Přehled nejvýznamnějších kulturních akcí z posledních let si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 
Hasičská kapela v Bílkově založena v roce 1926
 
 
Stojící zleva:
 
Novák Vladislav        Bílkov 24         dělník                 Kopečný Stanislav     Bílkov 21              truhlář
Doležal Konrád         Chotěbudice     kovář                    Holomý Cyril             Dolní Němčice       zemědělec
Novák Petr (kapelník)    Bílkov 24          tesař                  Kopečný Hubert         Bílkov 21              úředník
Štěbeták František    Dačice             holič                  Dolák Jan                 Budíškovice          zemědělec
Koukal Ladislav        Dačice              úředník               Riedling Josef           Nové Dvory          zemědělec
Havlík Antonín          Bílkov 37         zemědělec            Křížek Antonín          Bílkov 49              zemědělec
Jeřábek Josef           Vesce               zemědělec            Zika Jan                   Dačice                 dělník
Štěbeták Karel          Dačice             dělník
Zamazal František    Bílkov 55          truhlář

 
 Tatra 70
 
Tento skvost zakoupili bílkovští hasiči v roce 1937
 Oprava střechy požární zbrojnice v roce 2007

20071017 Oprava střechy hasičárny 
Oprava požární zbrojnice v roce 1985

1985 Oprava hasičárny